Zahvaljujući divnoj publici koja je 14. februara gledala naše izvođenje Vagininih monologa prikupile smo 15.000 dinara. Hvala Kafeu Labeerint na ustupljenom prostoru. Hvala vam što ste tu i što podržavate naš rad.

Do skorog viđenja.

komentar

fundraising15022019

Facebook

Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.