Organi udruženja "Centar za devojke" su Skupština, Savet, Programsko – koordinaciono telo i koordinatorke projekata.

Skupštinu čine sve članice Centra za devojke .

Savet se sastoji od pet članica. Ovaj organ je nezavistan u svom radu u odnosu na ostale organe udruženja i ima kontrolu nad radom svih ostalih organa. Rad Saveta se ne plaća.

Savet Centra za devojke čine:

  1. Natalija Žunić
  2. Lucija Mitić
  3. Tanja Nikolić
  4. Mina Kitić
  5. Danica Stamenić

Programsko – koordinaciono telo je izvršni organ udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja. Programsko – koordinaciono telo čine četiri koordinatorke:

  • Tatjana Nikolić – izvršna koordinatorka
  • Silvija Mihajlović – koordinatorka tima za pisanje projektnih preloga i razvijanja odnosa sa institucijama
  • Marta Stanojević –koordinatorka finansija i odnosa sa javnošću
  • Marija Virijević – koordinatorka programskih aktivnosti i kancelarije
Casino gbetting.co.uk/casino reviews and sign up bonuses.